Memorie van Toelichting wijziging van het Burgelijk Wetboek en de Wet giraal effectenverkeer

Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en de Wet giraal effectenverkeer houdende de verdergaande dematerialisatie van aandelen aan toonder en de vaststelling van de identiteit van houders van deze aandelen.