Openstelling burgemeestersvacature Zaanstad

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt belangstellenden uit te solliciteren naar het ambt van burgemeester m/v in de gemeente Zaanstad (circa 151400 inwoners), vacant per 1 oktober 2016.

Hernieuwde openstelling

De burgemeestersvacature Zaanstad is eerder in de Staatscourant van 26 april 2016 gepubliceerd. De publicatie van de burgemeestersvacature Zaanstad vindt nu nogmaals plaats.

Degenen die al eerder hebben gereageerd op deze vacature, hoeven niet opnieuw te reageren, tenzij zij zelf kenbaar willen maken af te zien van verdere deelname aan deze procedure. Nieuwe kandidaten worden uitgenodigd hun belangstelling kenbaar te maken.

De bezoldiging in de inwonersklasse, waartoe deze gemeente behoort, bedraagt € 10.520,48 bruto per maand.

Voor onder meer de volledige tekst van de profielschets van de te benoemen burgemeester kunt u de website www.noord-holland.nl  raadplegen.

Een assessment op één of enkele selectiecriteria kan eventueel deel uitmaken van de procedure; oogmerk daarvan zal dan zijn de vertrouwenscommissie over aanvullende informatie te laten beschikken bij de afronding van het advies.

Voorafgaand aan de voordracht zal de voor te dragen kandidaat door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties worden gescreend. De screening zal bestaan uit naslag bij de AIVD en fiscaal onderzoek bij de Belasting­dienst.

Sollicitatiebrieven dienen te worden gericht aan Zijne Majesteit de Koning.

Het wordt op prijs gesteld als sollicitanten een recente pasfoto bij de brief voegen. Als sollicitanten een pasfoto bij de brief voegen, dan wordt daarmee aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties toestemming gegeven om deze foto te gebruiken tijdens de sollicitatieprocedure.

Op de enveloppe moeten de woorden “Kabinet” en ”Vertrouwelijk” worden gemeld.

Sollicitaties moeten vóór 21 april 2017 worden gezonden aan de commissaris van de Koning in de provincie Noord-Holland. Het is tevens mogelijk om per e-mail te solliciteren naar het volgende e-mailadres: burgemeester@noord-holland.nl