Rijksministerraad: Verkiezingen Curaçao op 28 april moeten doorgaan

De Rijksministerraad heeft op voorstel van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties besloten om spoedadvies bij de Raad van State van het Koninkrijk te vragen over enkele maatregelen om te verzekeren dat de verkiezingen voor de Staten van Curaçao op 28 april 2017 ordentelijk verlopen.

Met een Algemene Maatregel van Rijksbestuur is voorgesteld de bevoegdheden die nodig zijn voor het organiseren van de verkiezingen op 28 april op Curaçao te beleggen bij de Gouverneur van Curaçao. In de maatregel is ook geregeld dat de Gouverneur zonodig landsdiensten kan inschakelen om de verkiezingen in goede banen te leiden.

Minister Plasterk tilt zwaar aan een goed verloop van de verkiezingen op Curaçao: ‘Het is van het grootste belang dat de bevolking van Curaçao zich in vrije en eerlijke verkiezingen kan uitspreken over de toekomst van het land. Er is de afgelopen tijd door het handelen van het interim-kabinet ernstig afbreuk gedaan aan de integriteit van het verkiezingsproces. Daarom vindt de Rijksministerraad het noodzakelijk de Gouverneur de bevoegdheden te geven om  toe te zien op een ordentelijk verloop van de  verkiezingen.’

De Rijksministerraad heeft verder vastgesteld dat het ontwerp-landsbesluit van de interim-regering van Curaçao om de verkiezingen af te gelasten in strijd is met de rechtszekerheid en deugdelijkheid van bestuur. De Gouverneur heeft dat ontwerpbesluit terecht niet bekrachtigd.