Scholierenonderzoek Kindermishandeling 2016

Huiselijk geweld en kindermishandeling spelen zich grotendeels in het verborgene af, waardoor het lastig is de prevalentie ervan vast te stellen. Via triangulatie van verschillende onafhankelijke deelonderzoeken wenst het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Veiligheid en Justitie toch een betrouwbaar beeld van de omvang van huiselijk geweld en kindermishandeling te verkrijgen.