Supplement Rapport: Belemmeringen en drijfveren voor sport en bewegen bij ondervertegenwoordigde groepen

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft onderzocht hoe mensen met een lage opleiding en/of laag inkomen, met een migratieachtergrond, ouderen, chronisch zieken, en mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking gestimuleerd kunnen worden om meer te bewegen en te sporten. Dit is de bijlage bij het onderzoeksrapport.