Verkeersveiligheid van trottoirbanden

Dit vervolgonderzoek geeft enkele aanbevelingen en globale richtlijnen voor het ontwerp van trottoirbanden. Zodoende kunnen gemeenten, verkeerskundigen, stedenbouwkundigen en andere inrichters van de openbare ruimte rekening houden met de veiligheid van trottoirbanden in het ontwerpproces. Een belangrijke aanbeveling is dat bij het toepassen van randen en banden de focus het best gelegd kan worden op het ontwerp van een vergevingsgezinde rand (geen hoge verticale rand) en minder op scheiden van fietsers en voetgangers.