Dyslexieverklaringen nader verklaard

In de periode december 2016 - februari 2017 zijn interviews gehouden met onderwijsinstellingen over dyslexie op hun instelling. Daarbij is ook ingegaan op mogelijke verklaringen over het lage of juist hoge percentage dyslectische leerlingen. Dit rapport beschrijft de bevindingen uit deze interviews.