Evaluatie Subsidieregeling SVO

Dit rapport evalueert de doeltreffendheid en doelmatigheid van de subsidies aan de Stichting Verdeling Overheidsbijdragen (SVO).