Meta-analyse ondernemerschap BIS aanvragen 2017-2020

Dit rapport betreft een analyse van het niveau van ondernemerschap in de subsidieaanvragen van instellingen in de BIS 2017-2020. Het betreft een vervolg op de analyses die in 2012 zijn opgesteld voor de instellingen in de subsidieperiode 2013-2016.