Monitor fosfaatreductiepakket 1 april 2017

Sectorpartijen en het ministerie van EZ hebben een maatregelpakket opgesteld dat tot doel heeft de fosfaatproductie in Nederland voor het eind van 2017 terug te brengen.

Dit maatregelpakket heeft als doel om de fosfaatproductie in Nederland voor het eind van 2017 terug te brengen tot het niveau dat is toegestaan op basis van de derogatie van de Nitraatrichtlijn (172,9 miljoen kilogram fosfaat). Het pakket is opgebouwd uit 3 maatregelen die zijn gericht op de melkveehouderij:

  • Verlaging fosforgehalte in veevoer;
  • Subsidieregeling bedrijfsbeëindiging melkveehouderij;
  • Ministeriële regeling fosfaatreductieplan.

De voortgang van het maatregelpakket wordt maandelijks in opdracht van het ministerie van Economische Zaken gemonitord door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierover rapporteert het ministerie maandelijks naar de Europese Commissie.