Proeftuinen populatiegerichte aanpak: nu en in de toekomst

Tussenrapportage van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) over de ontwikkelingen en ervaringen van de regionale samenwerkingsverbanden die zijn aangewezen als proeftuin 'betere zorg met minder kosten'.