Tussentijdse evaluatie kwaliteitsafspraken mbo

Door kwaliteitsafspraken met mbo-instellingen te maken, wil het kabinet instellingen stimuleren om de onderwijskwaliteit te verbeteren. Doel van de tussenevaluatie is om inzicht te geven in het functioneren van de aanpak en in de eerste (voorlopige) effecten op de kwaliteit van het onderwijs.