Keuzemotieven van minderjarige mbo'ers en het studentenreisproduct

Rapport over een onderzoek naar de motieven van minderjarige mbo’ers die kiezen voor een bepaalde opleiding of stageplek en de rol die reiskosten en reisafstand hierin spelen.