Nota over wetsvoorstel over maatregelen voor een toekomstbestendig onderwijsaanbod in het basisonderwijs

Nota naar aanleiding van het verslag van het wetsvoorstel tot Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet medezeggenschap op scholen en de Wet primair onderwijs BES, in verband met maatregelen voor een toekomstbestendig onderwijsaanbod in het basisonderwijs.