Verklaring van rechten voor slachtoffers van strafbare feiten

Als u slachtoffer bent van een strafbaar feit heeft u een aantal rechten. In deze verklaring worden uw rechten genoemd. Deze rechten gelden ook
als u nabestaande bent van een slachtoffer van een strafbaar feit.