Aanbiedingsbrief geannoteerde agenda informele raad Buitenlandse Zaken ('Gymnich') 28/29 april 2017

Minister Koenders (Buitenlandse Zaken) biedt de Tweede Kamer de geannoteerde agenda aan van de informale raad Buitenlandse Zaken ('Gymnich') op 28 en 29 april 2017.