Kamerbrief met stand van zaken maatregelenpakket fosfaatreductie

Brief van staatssecretaris van Dam (EZ) aan de Tweede Kamer over het maatregelenpakket fosfaatreductie 2017.