Koenders: stevige juridische basis nodig voor wederopbouw Somalië

De ontwikkeling van de rechtsstaat moet meer aandacht krijgen in de opbouw van Somalië. Dat bepleitte minister Koenders van Buitenlandse Zaken donderdag in Londen tijdens een internationale conferentie over Somalië.

Tijdens de bijeenkomst hebben de deelnemende landen afspraken gemaakt met de nieuwe Somalische regering over de wederopbouw van het land, met name over de nationale veiligheid. ‘Afspraken over de opbouw van het leger en de politie zijn hard nodig om Somalië zelf in staat te stellen terreurbeweging Al Shabaab te verslaan en piraterij te bestrijden. Maar een effectief veiligheidsbeleid is pas haalbaar als die stevig is verankerd in wet- en regelgeving’, aldus Koenders.

Vanuit de internationale gemeenschap gaat er momenteel minstens 1,5 miljard dollar naar de veiligheidssector, terwijl er maar ongeveer 15 miljoen dollar wordt uitgegeven aan de opbouw van de juridische sector. Nederland draagt bij aan de rechtsstaat in Somalië door bijvoorbeeld de bouw van gevangenissen en rechtbanken te steunen. Tijdens de conferentie maakte minister Koenders bekend dat Nederland 2 miljoen euro extra zal bijdragen aan juridische hulp in de regio en de ondersteuning van mobiele rechtbanken via de Verenigde Naties.

De minister sprak in Londen ook met voorzitter Moussa Faki Mahamat van de Afrikaanse Unie Commissie en de Somalische minister van Buitenlandse Zaken, Yusuf Garaad Omar. Koenders is positief over de voortgang van Somalië naar een democratischer en welvarender samenleving. ‘Dit is een bestuur dat met goede wil en met onze steun stappen in de goede richting kan zetten en ook al heeft gezet. Het is belangrijk dat we duidelijke afspraken maken met elkaar, bijvoorbeeld over de bestrijding van piraterij. Het is nu cruciaal dat er wetten komen die piraterij strafbaar stellen en dat er een Somalische kustwacht wordt opgezet.’

Nederland doet al jaren actief mee aan piraterijbestrijding voor de kust van Somalië. Ook dit jaar zal Nederland een schip bijdragen aan de antipiraterijmissie Atalanta, die door de EU is opgezet.

De conferentie wordt overschaduwd door de dreigende hongersnood in Somalië. Droogte en voedselschaarste dreigen de recente positieve ontwikkelingen in het land teniet te doen: 3 miljoen mensen hebben acuut hulp nodig en honderdduizenden mensen zijn ontheemd geraakt. Nederland draagt dit jaar ruim 9 miljoen euro bij aan de bestrijding van deze humanitaire crisis.

Minister Koenders was recent nog in de regio voor een werkbezoek aan Kenia, waar hij rond de tafel ging met experts en partners op het gebied van Somalië. Koenders: ‘Het is van belang dat we deze regio steunen en samen werken aan de wederopbouw van een land als Somalië. De instabiliteit daar raakt ons ook in Nederland. We zetten ons in om de grondoorzaken van het conflict, piraterij en migratie aan te pakken.’