Kamerbrief over voortgangsrapportage Wlz

Staatssecretaris Van Rijn (VWS) stuurt de Tweede Kamer een brief over de voortgangsrapportage Wlz. In deze voortgangsrapportage gaat de minister in op de stand van zaken in het proces waarin sterk is ingezet op vernieuwing. Deze vernieuwing is erop gericht om betere zorg voor de cliënt te bewerkstelligen.

Bijlagen