Besluit op Wob-verzoek over de wijziging van Rbft 2015

De minister van Financiën heeft op 23 mei 2017 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het betreft een verzoek over de totstandkoming van de wijziging van de Regeling bekostiging financieel toezicht  (Rbft) 2015.