Beantwoording Kamervragen over de leidraad vervroegd aflossen hypotheken bij rentemiddeling

Minister Dijsselbloem van Financiën stuurt de Tweede Kamer, mede namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, antwoorden op Kamervragen over de leidraad vervroegd aflossen hypotheken bij rentemiddeling.