Beantwoording Kamervragen over het jaarverslag van AZ en de Koning 2016

Minister-president Rutte biedt de Tweede Kamer de antwoorden aan op vragen die zijn gesteld in het verslag van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken. Dit naar aanleiding van het jaarverslag van de Koning 2016 en het jaarverslag van het Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2016. Deze brief is ook naar de Eerste Kamer verstuurd.