Beantwoording Kamervragen schriftelijk overleg over de effecten van het volgrecht

Minister Bussemaker (OCW) beantwoordt Kamervragen van de leden van de D66-fractie over haar brief van 25 november 2016. Deze brief ging over de effecten van het volgrecht.