Benoeming advocaat-generaal Hoge Raad

Prof. mr. B.F. Keulen wordt advocaat-generaal strafrecht in het parket bij de Hoge Raad der Nederlanden. De ministerraad heeft besloten hem voor te dragen op voorstel van minister Blok van Veiligheid en Justitie. De benoeming gaat in op 1 oktober 2017.

De heer Keulen (1963) is op dit moment hoogleraar strafrecht en strafprocesrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Tevens werkt hij mee als adviseur aan de modernisering van het Wetboek van Strafvordering. In dit verband zal hij de komende drie jaar ook nog voor een deel van zijn werktijd worden gedetacheerd bij de Commissie modernisering Wetboek van Strafvordering.