Benoemingen Gemeenschappelijk Hof van Justitie

Mevrouw mr. drs. G. Edelenbos, mevrouw mr. drs. P.P.M. van der Burgt, de heer mr. Th. Veling en de heer mr. F.W.J. Meijer worden nieuwe leden van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

De Rijksministerraad heeft besloten hen voor te dragen voor benoeming op voorstel van minister Blok van Veiligheid en Justitie, mede namens zijn ambtgenoten van Aruba, Curaçao en Sint Maarten.
 
Mevrouw Edelenbos (1968) wordt per 1 augustus 2017 in Curaçao strafrechter. Zij is op dit moment rechter bij de rechtbanken Zutphen en Overijssel. Mevrouw Van der Burgt (1964) wordt per 1 augustus 2017 rechter in de civiele kamer van Sint Maarten. Zij werkt nu bij de rechtbank Oost-Brabant.
 
De heer Veling (1973) wordt per 14 augustus 2017 rechter in de civiele kamer van Curaçao. Hij is op dit moment senior-rechter bij de rechtbank Rotterdam en raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof Amsterdam. De heer Meijer (1968) wordt per 1 augustus 2017 rechter in hoger beroep in civiele zaken in Curaçao. Hij is nu raadsheer in de civiele sector in het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.