Besluit Wob-verzoek over (vermoedens) van integriteitsaantastingen over de jaren 2015 en 2016 (BZK)

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft op 2 juni 2017 een beslissing genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft de openbaarmaking van informatie over (vermoedens van) integriteitsaantastingen binnen het ministerie over de jaren 2015 en 2016.