Jeugdbescherming en jeugdreclassering 2016

In deze rapportage staan de resultaten over de verstrekte jeugdbescherming en
jeugdreclassering in 2016. De resultaten over jeugdhulp worden in een aparte rapportage
beschreven.