Kamerbrief met Besluit subsidiëring sloop- en ombouwkosten pelsdierhouderij

Staatssecretaris van Dam (EZ) informeert de Tweede Kamer over het Besluit subsidiëring sloop- en ombouwkosten pelsdierhouderij, gebaseerd op de Wet verbod pelsdierhouderij.