Kamerbrief over resultaten onderzoek leges transparantie en kostendekkendheid reisdocumenten

Minister Plasterk (BZK) informeert de Tweede Kamer over de resultaten van het onderzoek naar de transparantie en kostendekkendheid van leges en tarieven in gemeentelijke begrotingen waaronder paspoorten en Nederlandse identiteitskaarten.