Kamerbrief verzoek feitelijke vragen Jaarverslag Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2016

Minister Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) stuurt een reactie aan de Tweede Kamer op het verzoek over de feitelijke vragen van het Jaarverslag Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2016.