Kamerbrief over 2 Wob-besluiten over voormalige advocaat-generaal

Minister Blok (VenJ) stuurt 2 besluiten op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur (Wob) over een voormalig advocaat-generaal naar de Tweede Kamer. Het gaat bij deze advocaat-generaal om verdenking van het indienen van onjuiste aangiften bij de Belastingdienst, het onjuist informeren van de Belastingdienst en valsheid in geschrifte.