Afschrift Wob-besluit van 2 juni 2017

Geanonimiseerd besluit op het verzoek op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur (Wob) van 2 mei 2017 om informatie over een aantal bestuurlijke dossiers.