Afschrift brief Openbaar Minissterie over verzoek om aanvullende documenten strafzaak

Geanonimiseerd afschrift van de brief van het Openbaar Ministerie (OM) naar aanleiding van het besluit op het verzoek op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur (Wob) van 2 mei 2017. De brief bevat een reactie op het verzoek om aanvullende documenten bij de strafzaken en aangiftes tegen een cliënt en zijn ex-vrouw bij het Functioneel Parket in Den Bosch.