Eindrapport 'Het alarmeren en informeren van kwetsbare groepen bij crississituaties'

Het rapport beschrijft welke kwetsbare groepen er zijn bij het alarmeren en informeren bij (dreigende) calamiteiten, rampen en crises. Het richt zich op de vraag of het besstaande pakket crisiscommunicatiemiddelen hierbij voldoende is of dat er aanvullende voorzieningen moeten komen.