Aanbiedingsbrief bij geannoteerde agenda JBZ Raad en verslag vorige JBZ raad

Minister Blok (VenJ) en staatssecretaris Dijkhoff (VenJ) sturen de geannoteerde agenda van de eerstvolgende bijeenkomst van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken naar de Tweede Kamer. Deze vindt plaats op 8 en 9 juni 2017 in Luxemburg. Ook sturen ze het verslag van de Raad van 18 mei 2017.