Voortgangsrapportage implementatie gemeenschappelijk visserijbeleid

Staatssecretaris van Dam (EZ) stuurt de Tweede Kamer een brief over voortgang van de implementatie van het gemeenschappelijk visserijbeleid.