Eerste meting in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs

Het onderzoek waarover hier verslag wordt gedaan, heeft betrekking op passend onderwijs in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Daarin worden relevante voorwaarden en activiteiten op school en in de klas onderzocht en wordt onderzoek gedaan naar verschillen tussen leerlingen met en leerlingen zonder extra ondersteuningsbehoeften.