Besluit Wob-verzoek over de aanpak van de pilot aanpak potentieel gewelddadig jihadistische eenlingen en de lokale aanpak

De minister van Veiligheid en Justitie heeft op 23 juni 2017 een besluit genomen op een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek heeft betrekking op de pilot aanpak potentieel gewelddadige jihadistische eenlingen, de aanpak van terugkeerders en de lokale aanpak vanaf 1 januari 2015 tot 26 oktober 2016. Dit besluit is een vervolg op het Besluit Wob-verzoek over de aanpak van terugkeerders van 3-3-2017.