Aanbieding nadere memorie van antwoord wetsvoorstel vereenvoudiging samenwerkingsschool

Staatssecretaris Dekker (OCW) stuurt de Eerste Kamer de nadere memorie van antwoord over het voorstel van wet tot wijziging van diverse onderwijswetten in verband met de vereenvoudiging van de vorming van samenwerkingsscholen (Wet samen sterker door vereenvoudiging samenwerkingsschool).