Aanbieding vernieuwde onderzoekskaders Inspectie van het Onderwijs

Minister Bussemaker (OCW) stuurt de Tweede Kamer de vernieuwde onderzoekskaders van de Inspectie van het Onderwijs en de verslagen van de bestuurlijke overleggen waarin deze kaders besproken zijn met stakeholders.

Bijlagen