Aanbiedingsbrief Jaarverslagen ESM en ESM-auditcomité over 2016 en evaluatierapport EFSF/ESM-steunoperaties

Minister Dijsselbloem van Financiën stuurt de Eerste en Tweede Kamer de jaarverslagen 2016 van het ESM en het ESM-auditcomité en het evaluatierapport over EFSF/ESM-steunoperaties.