Beantwoording Kamervragen over archeologische topvondsten

Minister Bussemaker (OCW) beantwoordt vragen van de Kamerleden Kwints en Beckerman (SP) over archeologische topvondsten.