Beantwoording Kamervragen rapport varianten voor kwalificatie van arbeidsrelatie

Minister Asscher (SZW) zendt de Tweede Kamer de antwoorden op de vragen die zijn gesteld naar aanleiding van het ambtelijke rapport met varianten voor de kwalificatie van de arbeidsrelatie.