Beschikking Wbo-vergunning op het bevolkingsonderzoek voor de prenatale screening naar down-, edwards- en patausyndroom en de 20 wekenecho naar neuraalbuisdefecten

Beschikking van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport houdende vergunningverlenging in het kader van de Wet op het bevolkingsonderzoek voor de prenatale screening naar down-, edwards- en patausyndroom (trisomie 21, 18 en 13) en de 20 wekenecho (of structureel echoscopisch onderzoek, SEO) naar neuraalbuisdefecten