Informatievoorziening over nieuwe voorstellen Europese Commissie

Minister Bert Koenders (Buitenlandse Zaken) biedt de Tweede Kamer acht fiches aan, die werden opgesteld door de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen (BNC).