Kamerbrief fictieve dienstbetrekking WML/OVO

Brief van minister Asscher (SZW) aan de Eerste Kamer waarin hij reageert op de brief van 12 april 2017 over de gevolgen van de Wet DBA voor personen met een fictieve dienstbetrekking.

Afschrift van deze brief is tevens naar de Tweede Kamer verstuurd.