Metastudie effectiviteit Lerarenbeurs

Dit rapport is gebaseerd op de resultaten van eerdere onderzoeken. Het is op 26 juni 2017 naar de Tweede Kamer gestuurd.

Sinds 2008 kunnen leraren een Lerarenbeurs aanvragen om een opleiding te volgen die leidt tot een hogere kwalificatie of specialisatie. Het doel is dat meer leraren een opleiding kunnen volgen met de Lerarenbeurs. De beurs bestaat uit een subsidie voor studiekosten en een subsidie voor studieverlof. In de loop der jaren zijn verschillende onderzoeken verricht naar de effectiviteit van de Lerarenbeurs.

 Ten behoeve van de metastudie heeft DUO de analyses ‘Lerarenbeurs en het aantal masteropgeleiden in het po’ (2016) en ‘Aanvullende analyses Lerarenbeurs’ (2017) uitgevoerd.