Nationaal Techniekpact 2020

Jaarlijkse voortgangsrapportage van het Nationaal Techniekpact 2020, die een doorkijk geeft in de uitvoering van de 12 doelen. Het schetst hoe vanaf het basisonderwijs tot aan de arbeidsmarkt partijen zich inzetten om de ambities van het Techniekpact waar te maken.