Personeel niet in loondienst (PNIL) in het po, vo en mbo

Rapport naar hoe inzicht verkregen kan worden in de aard, omvang en ontwikkeling van Personeel Niet In Loondienst (PNIL) in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs.