Eindevaluatie Onderzoeksprogramma Sport 2012-2017

In hoeverre zijn de doelstellingen van het onderzoeksprogramma Sport – versterking van wetenschappelijk onderzoek en kennisverspreiding/-toepassing – gerealiseerd en wat zijn lessen voor de toekomst?